SLUŽBY VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY

  GEODEZIE

  Na úseku geodezie spolupracujeme s panem Václavem Klomínským - úředně oprávněným geodetem

  • vytyčování prostorové polohy liniových staveb, budov, inženýrských sítí, rodinných domů
  • zaměření a výpočty kubatur zemních prací
  • měření svislostí
  • zpracování dokumentace skutečného provedení staveb
  • měření pro projekční práce
  • podrobné vytyčování staveb všeho druhu
  • budování vytyčovacích sítí pro stavební objekty
  • další blíže nespecifikované geodetické práce ve výstavbě

  Geodetické práce pro katastr nemovitostí i ve stavebnictví:

  Václav Klomínský
  tel.: +420 724 903 073
  email: vasek.klom@seznam.cz

  geometrické plány, věcná břemena,

  •  vytyčení hranic pozemků,
  •  vytyčení staveb, podklady pro projekt,
  •  dokumentace skutečného provedení,
  •  zaměření staveb, stavební výkresy.
  •  odhady cen nemovitostí.
  •  poradenství a podklady pro zápis do katastru nemovitostí.

  PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST

  Jan Cichra - stavební technik, projektant

  Nerudova 801, Kralupy nad Vltavou 278 01

  tel: 603 858 378
  e-mail: archcich@archcich.cz
  www: http://archcich.cz

  PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

  Mgr. Jiří Bozděch - advokát

  Bělocerkevská 1037/38, 100 00 Praha 10

  tel.: 608 212 607
  e-mail: jiri@bozdech.cz
  www: http://www.bozdech.cz  

  REKONSTRUKCE NEMOVITOSTÍ A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

  Spolupracujeme s osvědčenými specialisty na rekunstrukce nemovitostí ,  bytových jader a koupelen. Doporučíme Vám kvalitní a osvědčené instalatéry, elektrikáře, truhláře a další řemeslníky, kteří se postarají o Vaši nemovitost.

  Stavební firmou  s nejlepšími předpoklady se pro nás stala firma : Stavby Chvojka Patrik

  http://www.chvojkastavby.cz

  MONTOVANÉ DOMY

  https://prefabhomes.cz