Úspěšný obchod se pozná podle spokojeného zákazníka. Best-reality díky svému profesionálnímu přístupu, rychlosti a ochotě si na nedostatek zákazníků rozhodně nemůže stěžovat. Nepotřebujeme se schovávat pod křídla velkých společností, užívat jejich jméno a fotit se na reklamní plakáty s nápisy typu  "Makléř měsíce"  apod. Jsme tu pro Vás a veškerý čas také budeme věnovat Vám , místo toho, abychom hodiny vymýšleli reklamní samochválu.

  Hlavní náplní naší činnosti je kompletní servis v oblasti realit, bydlení a nemovitostí po celém území České republiky. Dále zajišťujeme širokou nabídku služeb v oblasti financí, včetně finančního a ekonomického poradenství, a pojištění. V případě zájmu o koupi, prodej nebo pronájem jakéhokoliv bytu, domu, chaty nebo chalupy, zkrátka všech nemovitostí, neváhejte kontaktovat naše zaměstnance přímo v sídle společnosti v Kralupech nad Vltavou. Námi nabízené reality jsou neustále aktuální díky využívání profesionálního informačního systému pro realitní kanceláře. Tyto nabídky naleznete na našich webových stránkách nebo internetových portálech zabývajících se nabídkou nemovitostí.

  Klienti, kteří využívají našich služeb, se nemusí starat o vyřizování potřebných formalit, vše vyřídíte u nás a my se o zbytek postaráme. Podrobnější informace o námi nabízených službách se dozvíte v sekci služby

  best-reality je platným členem Realitní komory České republiky

   

  Činnost realitního makléře, obchodníka s nemovitostmi, představuje složitou a náročnou aktivitu, která vyžaduje po jednotlivci vysokou kvalifikaci v realitním oboru, dostačující právní znalosti a důvěryhodné profesionální jednání.

  Posláním Realitní komory České republiky je sdružit seriózní profesionály z realitní branže a následně společnými silami podporovat růst její vzdělanosti a kvalifikace. Realitní komora České republiky se také snaží o zpřísnění právního rámce na realitním trhu tak, aby reflektoval náročná kritéria pro praktický výkon této činnosti.

  Realitní komora České republiky je profesionální sdružení odborníků, obchodníků a dalších specialistů, kteří působí na České realitním trhu. Komora byla založena v roce 2009 úspěšnými realitními kancelářemi a makléři z celé České republiky.

  Posláním Realitní komory České republiky je:

  • prosazování a ochraňování zájmu realitních makléřů
  • čestné jednání a ochrana zájmu klienta
  • ochrana klientů před riziky nevýhodných smluv
  • zavedení právního rámce pro licencování realitních makléřů
  • sdružení profesionálně blízkých podnikatelů
  • průběžné vzdělávání a zvyšování kvalifikace u svých makléřů

  Každý, kdo získá členství v Realitní komoře České republiky, se stává součástí společenství, které snaží posouvat realitní trh České republiky na vyšší úroveň. 

  Etický kodex realitního makléře best-reality:

  • Realitní makléřství je prestižní a společensky prospěšná práce. Realitní makléř Best-reality svým přístupem, nasazením a prací je motorem kultivace tohoto oboru.
  • Realitní makléř Best-reality je profesionál a své práci se věnuje na plný úvazek.
  • Při sjednávání schůzek nebo propagaci svých služeb Realitní makléř Best-reality zásadně používá jen pravdivé informace, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit.
  • Realitní makléř Best-reality vychází z cílů, potřeb a možností klienta. Své řešení, postavené na nejvhodnějších dostupných informacích, vždy klientovi pravdivě, jasně a srozumitelně zdůvodní. Informace o realitním trhu předává včetně možných rizik a nevýhod pro klienta.
  • Nový obchodní případ řeší realitní makléř Best-reality v těchto fázích:
   • a) představení sebe, Best-reality a své práce
   • b) sběr informací a analýza
   • c) prezentace řešení
   • d) dohoda podmínek – uzavření vyvážené zprostředkovatelské dohody
   • e) příprava nemovitosti k prezentaci
   • f) kvalitní prezentace nemovitosti
   • g) organizace prohlídek
   • h) osobní marketing v regionu
   • i) sběr informací a podkladů pro potřeby právníka za účelem přípravy smluv o převodu nemovitosti
   • j) v průběhu obchodního procesu je realitní makléř Best-reality v pravidelném kontaktu s klienty
  • Pro klienta je realitní makléř Best-reality partnerem po celou dobu trvání obchodního případu.
  • Realitní makléř Best-reality zachovává mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích, které se v souvislosti se svou realitní činností dozvěděl, a to i po ukončení své činnosti. Dále nepřipustí střet zájmů a zneužití důvěrných a interních informací.
  • Služba realitního makléře Best-reality je pro klienta velmi cenná. Neposkytuje proto klientovi zvýhodnění za účelem uzavření smlouvy na úkor své provize, která je spravedlivou odměnou za jeho výborně vykonanou práci. Ke všem klientům se chová stejně profesionálně a žádného z nich oproti jiným nezvýhodňuje.
  • Realitní makléř Best-reality má radost z výkonu a úspěchu. Neustále pracuje na zvyšování svých kompetencí, analyzuje své výsledky a aktivity a učí se ze svých chyb.
  • Realitní makléř Best-reality dělá maximum pro své klienty a svůj osobní rozvoj. Jako sebevědomý odborník nemá zapotřebí pomlouvat konkurenci a chovat se k ní nepoctivě.