gdpr pro realitní služby

  BEST-REALITY.CZ S.R.O.
  Informace o zpracování osobních údajů
  Správce a účely zpracování:
  Vaše údaje, které jste poskytnul/a v příslušném formuláři (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává obchodní společnost best-reality.cz, IČO 10679367, se sídlem
  sídl. Hůrka 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 346467, kontaktní údaje: info@best-reality.cz dále "zpracovatel”), za účelem vyřízení Vašeho dotazu nebo poptávky po koupi či nájmu nemovitosti.
  Zpracovatel bude dále Osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS) týkající se nabídky obdobných služeb.
  V případě, že jste projevili zájem o hypotéku, bude Vaše e-mailová adresa a telefonní (mobilní) číslo předány ke zpracování hypotečnímu makléři, společnosti Majordomos s.r.o. , IČO 06068898, se sídlem U bytovek 18, 250 69 Klíčany zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275570 , kontaktní údaje: radekhysky@gmail.com (dále jen „Hypoteční makléř“).
  Příjemci:
  Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy).
  Doba uchování:
  Pokud odmítnete zasílání jakýchkoli obchodních sdělení, Zpracovatel Osobní údaje vymaže po předání Vašeho požadavku.
  Jinak budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
  Informace o zpracování osobních údajů během reklamace
  Správce:
  best-reality.cz, IČO 10679367, se sídlem
  sídl. Hůrka 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 346467, kontaktní údaje: info@best-reality.cz
  Účely zpracování:
  Vaše osobní údaje včetně dokumentů uvedené v reklamačním formuláři budou zpracovávány společností best-reality.cz za účelem vyřízení Vaší reklamace v reklamačního řízení.
  Právní základ:
  Společnost best-reality.cz je oprávněna zpracovávat výše uvedené osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů nebo pro ochranu oprávněných zájmů společnosti best-reality.cz.
  Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné reklamaci vyřídit.
  Příjemci:
  Vaše osobní údaje budou předány realitní kanceláři a makléři uvedeným v reklamačním formuláři k jejich vyjádření, případně i právnímu zástupci společnosti best-reality.cz k odbornému posouzení daného případu.
  Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy).
  Doba uchování:
  Osobní údaje budou chovávány po dobu trvání reklamačního řízení a po jeho skončení po dobu nezbytnou pro ochranu oprávněných zájmů společnosti best-reality.cz (např. v případě soudního sporu).
  Osobní údaje z reklamačního řízení budou uchovávány pro evidenční, kontrolní a preventivní účely nejdéle po dobu 10 let od uzavření obchodu prostřednictvím realitní kanceláře.
  Práva subjektu údajů
  Máte právo na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu nebo výmaz (po uplynutí doby uchování, nebo pokud bude vznesena oprávněná námitka proti zpracování), popřípadě na omezení zpracování.
  PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPOLEČNOSTI BEST-REALITY.CZ MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, POKUD SPOLEČNOST BEST-REALITY.CZ NEPROKÁŽE ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY
  Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
  Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

   

  MAJORDOMOS S.R.O.
  Informace o zpracování osobních údajů
  Správce a účely zpracování:
  Vaše údaje, které jste poskytnul/a v příslušném formuláři (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává obchodní společnost Majordomos s.r.o, IČO 06068898 , se sídlem
  U bytovek 18, 250 69 Klíčany , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  275570, kontaktní údaje: radekhysky@gmail.com dále "zpracovatel”), za účelem vyřízení Vašeho dotazu nebo poptávky.
  Zpracovatel bude dále Osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS) týkající se nabídky obdobných služeb.
  V případě, že jste projevili zájem o realitní služby, bude Vaše e-mailová adresa a telefonní (mobilní) číslo předány ke zpracování realitnímu makléři, společnosti best-reality.cz , IČO 10679367, se sídlem sídl. Hůrka 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 346467 , kontaktní údaje: info@best-reality.cz (dále jen „Realitní makléř“).
  Příjemci:
  Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy).
  Doba uchování:
  Pokud odmítnete zasílání jakýchkoli obchodních sdělení, Zpracovatel Osobní údaje vymaže po předání Vašeho požadavku.
  Jinak budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
  Informace o zpracování osobních údajů během reklamace
  Správce:
  Majordomos s.r.o, IČO 06068898, se sídlem
  U bytovek 18, 250 69 Klíčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  275570, kontaktní údaje: radekhysky@gmail.com
  Účely zpracování:
  Vaše osobní údaje včetně dokumentů uvedené v reklamačním formuláři budou zpracovávány společností Majordomos s.r.o za účelem vyřízení Vaší reklamace v reklamačního řízení.
  Právní základ:
  Společnost Majordomos s.r.o je oprávněna zpracovávat výše uvedené osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů nebo pro ochranu oprávněných zájmů společnosti Majordomos s.r.o.
  Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné reklamaci vyřídit.
  Příjemci:
  Vaše osobní údaje budou předány hypotečnímu makléři k jeho vyjádření, případně i právnímu zástupci společnosti Majordomos s.r.o k odbornému posouzení daného případu.
  Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy).
  Doba uchování:
  Osobní údaje budou chovávány po dobu trvání reklamačního řízení a po jeho skončení po dobu nezbytnou pro ochranu oprávněných zájmů společnosti Majordomos s.r.o (např. v případě soudního sporu).
  Osobní údaje z reklamačního řízení budou uchovávány pro evidenční, kontrolní a preventivní účely nejdéle po dobu 10 let od uzavření obchodu prostřednictvím realitní kanceláře.
  Práva subjektu údajů
  Máte právo na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu nebo výmaz (po uplynutí doby uchování, nebo pokud bude vznesena oprávněná námitka proti zpracování), popřípadě na omezení zpracování.
  PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPOLEČNOSTI BEST-REALITY.CZ MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, POKUD SPOLEČNOST MAJORDOMOS S.R.O. NEPROKÁŽE ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY
  Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
  Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).